Odmítnout vše můžete zde.


Vše o nákupu
Poštovné

    


 

Zasíláme společností Česká pošta
   
Ceník zásilek ČR Doba doručení 1-5 dní
Doporučená zásilka 100,- Kč 
Balík do ruky 150,- Kč 
Balík na poštu 150,- Kč
Dobírka   50,- Kč
Osobní odběr -  po předchozí tel. domluvě     0,- Kč 
   
   
Ceník zásilek SK Doba doručení 3-7 dní
Doporučená zásilka 150,- Kč 
Dobírka   50,- Kč 
V případě dobírky, může Slovenská pošta požadovat převodový poplatek cca 6 Eur

 

 

Bankovní spojení

  


 

Fio banka a.s.
Bankovní spojení pro platby z ČR v CZK :  2200915175 / 2010
 
Bankovní spojení pro platby z SK v EUR 
IBAN: CZ3120100000002200915175
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(aktuální kurz CZK – EUR, Fio banka a.s v den platby)

 

 

Všeobecné podmínky

I. Obecné
1. Obchod, který se nachází na internetových stránkách www.projekt-tech.cz umožňuje provádět nákupy přes internet.

2. Provozovatel: Jiří Štoček, Dělnická 295/15, 46006 Liberec, IČ: 04572114 , DIČ: CZ7708202568

3. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.), z.č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

4. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

5. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy.

6. Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

7. Kupující podnikatel - je osoba, která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem. Kupující, který nakupuje „na IČO“ – uvede tedy při uzavírání kupní smlouvy jméno své firmy a její IČO je považován za podnikatele a nevztahuje se na něj právo ochrany spotřebitele (např. nemusí být reklamce řešena do 30 dnů, nemá právo na vrácení zboží koupeného přes internet do 14 dnů atd…).

II. Objednávka
1. Zboží uvedené v internetovém obchodě představuje nabídku prodávajícího. Potvrzení a odeslání formuláře objednávky kupujícím je považováno za návrh k uzavření kupní smlouvy, na základě kterého prodávající rezervuje objednané zboží.

2. Základní podmínkou pro nákup jsou řádně vyplněné kontaktní údaje spolu s platnou e-mailovou adresou a telefonním číslem, na kterou bude zasláno potvrzení objednávky.

3. Objednávky, které jsou nesprávně vyplněny (chybný kontaktní údaj, neexistující e-mail, nebo telefon). Na toto nebude brán zřetel, popřípadě se prodejce pokusí komunikovat s cílem doplnit údaje.

4. Na základě objednávky kupujícího prodávající zašle potvrzení, ve kterém zpravidla informuje o pravděpodobném termínu odeslání zboží kupujícímu.

5. Zboží lze objednávat 24 hodin denně po celý rok. Vytvořené objednávky  budou zpracovány nejdéle následující pracovní den.

6. V případě, že objednávka nemůže být plně nebo částečně dodána, prodávající si vyhrazuje právo pozastavit objednávku a neprodleně to oznámí objednavateli.

7. Ceny jsou platné tak, jak jsou uvedeny v internetovém obchodě. Pokud byla např. z důvodu administrativní či technické chyby u zboží uvedena u objednaného zboží chybná cena, bude na toto kupující upozorněn emailem. Současně objednávka není považována za závaznou, dokud jí kupující nepotvrdí s aktuální cenou.

8. Storno objednávky lze stornovat e-mailem nebo telefonicky pouze do 24 hodin od objednání. Dojde-li v této době k platbě za zboží, bude částka neprodleně vrácena zpět.

III. Doprava a platba
1. Náklady na dopravu:

Zasíláme společností Česká pošta
Ceník zásilek ČR Doba doručení 1-5 dní
Doporučená zásilka 100,- Kč 
Balík do ruky 150,- Kč 
Balík na poštu 150,- Kč
Dobírka   50,- Kč
Osobní odběr -  po předchozí tel. domluvě     0,- Kč 
   
Ceník zásilek SK Doba doručení 3-7 dní
Doporučená zásilka 150,- Kč 
Dobírka   50,- Kč 
V případě dobírky, může Slovenská pošta požadovat převodový poplatek cca 6 Eur

2. Platba předem na účet 

Fio banka a.s.
Bankovní spojení pro platby z ČR v CZK :   2200915175 / 2010
 
Bankovní spojení pro platby z SK v EUR
IBAN: CZ3120100000002200915175
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
(aktuální kurz CZK – EUR, Fio banka a.s v den platby)
 
Variabilní symbol ID Vaší objednávky
(Pokud je to možné, můžete do poznámek při platbě uvést své jméno)

 

3. V případě zvolené platby předem na účet, bude objednávka zarezervována po dobu 7 prac. dnů od objednání. Pokud do této lhůty nebude částka připsána na účet, bude objednávka stornována a zboží dáno dále do prodeje. Zboží zasíláme až po připsání celé částky na účet (tj. včetně poštovného).

4. V případě zvolení dobírky jsou zásilky odeslány převážně následující pracovní den, nejpozději však třetí pracovní den.

IV. Záruka a reklamace
1. Na dodávané spotřební zboží je poskytována spotřebiteli zákonná záruka v trvání 24 měsíců. Záruku lze uplatnit přímo u prodávajícího. Pro kupujícího podnikatele se na zboží vztahuje záruka v délce 12 měsíců.

2. Reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu 
www.projekt-tech.cz a právním řádem platným v ČR. (Reklamační řád)

V. Odstoupení od smlouvy
1. Spotřebitel má podle § 53 odstavce 7 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, doporučujeme nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování s písemným odstoupením od smlouvy poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum přijetí provozovatelem). Následně prodávající nejdéle do 30ti dnů vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

2. Vrácení zboží formou dobírky nebude naším obchodem přijato, doporučujeme jeho zaslání formou balíku, nebo jej můžete vrátit osobně. Kupující nemá v tomto případě nárok na náhradu poštovného spojeného s vrácením zboží zpět prodávajícímu. Projev vůle odstoupit od smlouvy doporučujeme učinit písemnou formou, aby bylo zřejmé, že využíváte svého práva, neboť zaslání samotného zboží zpět nelze automaticky považovat za projev vůle odstoupit od smlouvy.

3. Zboží, které bude poškozené nebo bude jevit známky používání či opotřebování není možné vrátit a odstoupit od smlouvy.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení ve formátu pdf : zde

VI. Ochrana osobních údajů
1. Veškeré osobní údaje, které uvede kupující ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje prodávající pouze za účelem usnadnění komunikace s kupujícím a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Prodávající se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu kupující dá své výslovné svolení. Dále se prodávající zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání kupujícího budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence prodávajícího, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

VII. Závěrečná a společná ustanovení
1. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím se uskutečňuje emailem, a nevylučuje-li to povaha věci, též telefonicky, ledaže tyto obchodní podmínky nebo zákon stanoví jinak. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. Pokud je naplněno některé z ustanovení těchto obchodních podmínek pouze co do určité části objednávky či smlouvy, zůstávají ostatní části smluvního vztahu nedotčeny, nevylučuje-li to povaha věci.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím dále řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce. 

4. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2016. Prodávající má právo kdykoliv je změnit i bez souhlasu kupujícího. Změní-li se obchodní podmínky po uzavření kupní smlouvy, má kupující právo zvolit zda použije toto nové znění či zda použije toto nové znění či zda se bude řídit zněním platným v době uzavření kupní smlouvy. V případě volby původního znění obchodních podmínek má kupující povinnost bezodkladně písemně sdělit tuto skutečnost prodávajícímu.

Nákupem souhlasíte s těmito pravidly.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel e-shopu Jiří Štoček se sídlem Dělnická 295/15, 460 06 Liberec 6, IČ: 04572114 , (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:

          a. Poskytovatelem služby Eshop-rychle, provozované společností Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01,
              České Budějovice

          b. Česká pošta, s.p., IČO: 47114983, sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese projekt.tech.cz@gmail.com.

6. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.projekt-tech.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • základní funkčnosti webových stránek
 • Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.
 • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možný buďto nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu správce námitku dle čl. 21 Nařízení, která je dostupná v dolní části webových stránek. Vaše námitka bude vyhodnocena bezodkladně. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 • Vznese-li návštěvník námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.
 • Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.
 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

Reklamační řád

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího
Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:
a) Poštou na adresu provozovatele
b) Osobním doručením

Kupující je povinen uvést:
a) Co nejvýstižnější popis závad
b) Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodán doklad o zakoupení)

2. Povinnosti prodávajícího
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

II. Reklamace uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení
Na  zboží prodávané prostřednictvím obchodu wwww.projekt-tech.cz se vztahuje 24 měsíční záruka. Vyskytnou-li se po převzetí zboží kupujícím vady zboží v zákonné 24 měsíční záruční době, kupující je oprávněn uplatnit reklamaci. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v minimální délce 24 měsíců. Reklamace bude řešena ve lhůtě do 30 dnů od převzetí věci do reklamace.

III. Záruční podmínky

1. Délka záruky začíná dnem převzetí a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny se záruční doba počítá znovu od převzetí nové věci. 

2. Zákazník doručí na vlastní riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Ke každé reklamované položce musí být připojen přesný popis závad a četnost výskytu.
Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

3. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

- neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo nevhodným použitím

- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají určení a povaze zboží

- zboží bylo poškozeno živly

- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním

4. Kontrola přebírané zásilky:  Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky. Pokud je při převzetí zjištěno mechanické poškození obalu výrobku či neúplnost zásilky, je spotřebiteli doporučeno za přítomnosti dopravce vyhotovit do přepravních dokladů záznam.

Kupující  je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je povinen za přítomnosti dopravce zkontrolovat stav zboží,
a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Pokud zjistíte závadu na zboží, či rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, oznamte tuto skutečnost neprodleně písemně na adresu, telefonicky nebo emailem.

IV. Ochrana osobních údajů
1. Veškeré osobní údaje, které uvede kupující ve své objednávce, popřípadě v navazující korespondenci, shromažďuje prodávající pouze za účelem usnadnění komunikace s kupujícím a pro potřeby vyřízení obchodního případu. Prodávající se zavazuje nepoužít tyto údaje jiným způsobem, ledaže k tomu kupující dá své výslovné svolení. Dále se prodávající zavazuje neposkytnout osobní údaje kupujícího třetí osobě a zajišťuje vhodným způsobem, aby osobní údaje nemohly být jinak zneužity. Na přání kupujícího budou kdykoliv jeho osobní údaje odstraněny z elektronické evidence prodávajícího, pokud zákon nevyžaduje jejich uchování.

Vyplněný reklamační protokol, doklad o koupi a reklamovaný výrobek zašlete na uvedenou adresu v reklamačním protokolu, nebo jej doručte osobně po tel. domluvě.

Reklamační protokol ke stažení :

Formát pdf : zde